Sayfalar /

Şu an Hizmetlerimiz » Cenaze Defin İşlemleri sayfasında bulunuyorsunuz

Cenaze Defin İşlemleri

konya mezar taşı, konya kabir taşı yapımı, konya mersan, mezar taşı yapımı, mermer bakım konya, acil, Cenaze Defin İşlemleri

CENAZE DEFİN RESMİ İŞLEMLERİ
Bir yakınınız vefat ettiğinde bağlı bulunduğunuz belediyeye defin işlemleri için müracaat ederken pek fazla bir evrağa gerek yoktur.Ölen kişinin nüfus cüzdanın ibraz edilmesi yeterlidir. Tüm işlemlerde düzenlenen belgelerden birer nüsha cenaze sahibine verilir.
        Nüfus cüzdanının yanında, ölen kişinin daha önce geçirmiş olduğu hastalıkları gösteren belgeler, raporlar ve varsa ilaçlarının getirilmesi ölüm sebebinin belirlenmesinde yardımcı olur.
        Ölüm meydana geldikten hemen sonra ölüye hiç dokunmadan belediyeye müracaat etmek gereklidir. Ölünün elbiselerinin çıkarılması, pozisyonunun değiştirilmesi veya yıkanması halinde ölüm sebebini tespit etmek zorlaşacağından belki de hiç gerekli olmadığı halde hadise adli mercilere intikal edebilir.
 BİR YAKININIZ VEFAT ETTİĞİNDE YAPILMASI GEREKENLER:
Evde vefat edenler için:
        Vefat eden kişi için öncelikle ölüm raporu hazırlanır. Bu rapor, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden, sağlık ocağı doktorundan, resmi ve özel hastanelerden, tıp merkezlerinden, polikliniklerden, Alo 188 Cenaze biriminden veya herhangi bir doktordan resmi mühürlü ve doktor kaşeli olarak tanzim edilir. Eğer bu rapor bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibi haricindeki diğer belirtilen yerlerden alınmışsa, gerekli görülmesi halinde belediye kurum tabibi tarafından onaylanır.
        Hazırlanan ölüm raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri müdürlüğüne müracat edilir. Burada görevliler tarafından defin ruhsatı (gömme izin belgesi) ve (cenaze başka bir yere nakledilecekse) nakil belgesi hazırlanır. Eğer ölen kişinin nüfus cüzdanı yoksa bu durumda ilçe Nüfus Müdürlüğü’nden vukuatlı nüfus kağıdı örneği getirilerek, işleminizi yaptırabilirsiniz.

Hastanede vefat edenler için :
        Hastanede vefat olduğunda, gömme izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir.
        Hastane yetkilisinden alınan onaylı defin izin belgesi ile belediyeye müracaat edildiği zaman işlemler belediye görevlisi tarafından yapılır.
        Hastanede yatışı yapılmadan (Acil servis) vefat edenler için, doktor raporu ve nüfus cüzdanı aslı ile müracaat edildiği zaman işlemler belediye görevlisi tarafından yapılır.

Adli tıp vakaları için;
        Belediyeler, sınırları içerisinde meydana gelmiş olan doğal (kalp krizi, kanser, yaşlılık v.b) ölümlere defin ruhsatı vermek zorundadırlar. Ancak trafik kazası, zehirlenme, intihar gibi adli olaylarda ise   savcılık tarafından gerekli araştırmaların yapılıp ondan sonra defin ruhsatı verilmesi gerekmektedir. 
        Tabibin cenazeyi gördüğü anda şüpheli bir durumla karşılaşması halinde, olayı savcılığa sevketme yetkisi bulunmaktadır.
        Cenazenin işlemleri yapıldıktan sonra, savcılık geçici defin ruhsatı hazırlar. Hazırlanan bu geçici defin ruhsatını görevli belediye yasal defin ruhsatına çevirir, daha sonra defin işlemleri yapılır.
        Adli Tıp kurumunun işlem yaptığı cenazelerin belediyeyle ilgili işlemleri, Adli Tıp kurumu Keçiören ilçesi sınırlarında olduğundan Keçiören Belediyesi Cenaze İşleri Birimi tarafından yapılır.

Kimsesiz ve yoksullar için;
        Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek olanlar, muhtardan "fakir ilmühaberi" getirdikleri takdirde tüm işlemleri ücretsiz yapılır. Bu cenazeler Cimşit (Sincan) Mezarlığına defnedilir.
        Güçsüz ve bakımevlerinden (Resmi) gelen cenazelerin, kaldığı kurumdan resmi belge getirildiği taktirde cenaze masraflarının yarısı tahsil edilir.

Şehirdışı nakil:
        Cenazenin başka bir şehire nakli gerekiyorsa ilgili ilçe sağlık işleri müdürlüğünden yol nakil belgesi alındıktan sonra nakli yapılabilir.
        Hastanede vefat eden kişinin hastane tarafından, evde vefat eden kişinin ise Belediye Tabibi tarafından düzenlenen defin ruhsatı ile Belediyelerin Cenaze İşleri Servislerine müracaat edilir.
        Cenaze sahibinden, cenazenin hangi il, ilçe, kaza, belde veya köye götürüleceğine dair “nakil dilekçesi” alınır ve bu dilekçeye istinaden “yol izin belgesi” düzenlenir.
        Cenaze sahibi tarafından temin edilen tabut mühürlendikten sonra cenazenin yola çıkması sağlanır.
        Belediyeler hudutları içerisindeki mezarlıklara cenaze nakli ile mükelleftirler. Hudutları dışındaki mezarlıklara nakil ise belediyelerin sorumluluğunda değildir. Ancak cenazenin tabutlanıp, tabutun mühürlenmesini sağlarlar.Bundan sonra yol izin belgesini verirler ve cenaze sahibi kendi imkanlarıyla cenazeyi nakleder.
        Ankara için Karşıyaka veya Cebeci mezarlığına nakil de belediyelerin sorumluluğu altındadır.

Yurtdışı nakil:
        Cenaze sahibi, gömülmek üzere yurtdışına çıkacak veya yurtdışından yurda girecek cenaze için Belediye Cenaze İşleri’ne müracaat eder.
        Yurtdışına gidecek cenaze için, gideceği Ülkenin Konsolosluğu’ndan, yurtdışına çıkması için izin verildiğini gösteren resmi bir belge alınıp Belediye Cenaze İşleri Servisine başvurulur.
        Cenaze İşleri Servisi tarafından “yol izin belgesi” ve “defin ruhsatı” düzenlenerek tabut mühürlenir ve cenaze sahibine teslim edilir. Bu belgelerle Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilir ve bu Kurum tarafından “izin belgesi” düzenlenir.
        Yurtdışından yurda girecek cenaze için Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce ve havaalanı yetkilileri tarafından düzenlenen “izin belgesi” ile başvuran cenaze sahibine, elindeki izin belgesi Belediye Tabibi tarafından gömme izin belgesine çevrildikten sonra, para irsaliyesi, ölüm beyan kağıdı ve mezar sözleşmesi düzenlenerek defin işlemleri uygulanır.

Kütükten düşme (mernis ölüm formu) işlemi:
        Nüfus Düşüm İşlemleri Defin ruhsatının doldurulduğu mercii tarafından yapılır.
        1-Hastanede vefat edenler için,hastane yetkilileri tarafından yapılır. Hastanede yatışı yapılmadan (Acil servis) vefat edenler için, nüfus düşüm işlemi ilgili belediye tarafından yapılır.
        2-Evde vefat edenler için, Belediyelerin cenaze servisleri tarafından yapılır.
        3-Adli vakalarda, savcılık tarafından yapılır.      
        Nüfus müdürlüklerinden, vefatı müteakip en geç 15 gün içerisinde Vukuatlı Ölüm Kağıdı alınır. Adliyeden en geç bir ay içerisinde veraset ilamı çıkartılır. En geç dört ay içerisinde Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesine , veraset intikal vergisi için başvurulur.

ALO CENAZE 188
        En acılı günlerde, vatandaşlarımıza ihtiyac duydukları anda en iyi hizmeti verebilmek amacıyla 2003 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlamıştır. Kurulduğu günden itibaren özel dizayn edilmiş araçları, düzenli giyimli ve eğitimli personeliyle vatandaşlarımızın takdirini kazanmıştır. Mücavir alan içinde yaşayan öncelikle dar gelirli, yardıma muhtaç insanlar olmak üzere tüm Ankara halkına, ücretsiz cenaze aracı ve doktor hizmeti sunmakta, cenaze işlemleri konusunda bilgisi olmayan vatandaşlarımızı bilgilendirilerek her türlü desteği vermektedir. Görevli Tabipleri vefat edeni muayene ederek ölüm sebebini bulur ve ölüm raporunu hazırlar. Mücavir alan içindeki nakil işlemlerinizi ücretsiz sağlar. Alo Cenaze 188, cenaze hizmetleri dışında, ambulans ve dializ hastaları için servis hizmeti de sunmaktadır.
        Alo Cenaze 188'e telefonunuzdan 188'i tuşlayarak ulaşabilirsinir.

CENAZE İLE İLGİLİ DİNİ BİLGİLER

Ölmek üzere olan kimse
* Ölmek üzere olan kimse, eğer mümkünse, sağ yanı üzerinde yüzü kıbleye gelecek şekilde yatırılır. Buna imkan olmazsa, sırt üstü yatırılarak başının altına biraz yastık konarak yükseltilir ve yüzü Kabe`ye doğru çevrilmiş olur. Bu arada azar azar da su içirilir.
* Daha şuûru yerinde iken, ona telkinde bulunulur. Bu da onun yanında kelime-i şehadet getirmek suretiyle yapılır. Ancak söylemesi için ısrar edilmez, sadece işittirilir.
* Ayrıca ölüm halinde olan kimsenin yanında Yasin sûresinin okunması da uygundur.
* Ölüm gerçekleşince, ölünün gözleri hafif hareketlerle kapatılır. Geniş bir bezle çeneler bitiştirilerek, ağzı açık kalmaması için çene altından başın üstüne bağlanır.
* Sonra kolları yanlarına doğru bırakılır ve bacakları uzatılır. Daha sonra elbiseleri soyularak bir örtü ile üstü örtülür ve yüksekçe bir sedir üzerine konur. Şişmemesi için de karnının üzerine bir bıçak v.s. gibi bir demir parçası konur.
* Bundan sonra, ölüye dua etmeleri veya gerekli hazırlıkları yapmaları için, ölünün dost ve akrabalarına haber verilir. Defnedilmesi için acele edilmelidir. Ölünün sebebsiz yere bekletilmesi caiz değildir.
* Ölü yıkanmadan önce, yanında Kur`an okunması uygun değildir. Ölünün bulunmadığı başka bir odada okunabilir.
* Ölünün yanında güzel kokulu bir şeyler bulundurmak da iyi olur.
* Şefkat sevgisiyle ölüyü öpmekte bir sakınca yoktur.

Cenaze namazı:
Cenaze üzerine namaz kılmak farz-ı kifayedir. İster bir kişi kılsın, isterse bir cemaat, farz yerine getirilmiş olur. Sadece imamın kılması bile yeterli olur. Ancak ölünün cemaati ne kadar çok olur ise, ölünün o nisbette mağfirete ve rahmete nail olacağı da hadislerde belirtilmiştir. Diğer namazlarda şart olan temizlik, kıbleye yönelmek, avret yerlerini örtmek ve niyet etmek; cenaze namazı için de şarttır. Bundan başka şu şartlar da lazımdır:
1- Ölünün Müslüman olması.
2- Yere konmuş olması, vasıta üzerinde olmaması.
3- Ölünün mevcut olması. gaib üzerine namaz kılmak Hanefi mezhebinde caiz değildir.
4- Cenazenin önde olması, arkada kalmaması...
Diğer namazları bozan hususlar, cenaze namazını da bozar.

Cenaze namazı nasıl kılınır?
Cenaze namazı niyet ve 4 tekbir ile kılınır. Niyet etmeksizin veya tekbirlerden birini getirmeksizin kılınacak namaz geçerli olmaz. Niyet aslında kalben yapılır, dil ile de söylenilmesi sünnettir. Niyette, ölünün erkek veya kadın veya çocuk olduğu belirtilir. İmam olan zat, "Allah rızası için, hazır olan cenaze namazını kılmaya ve cenaze için dua etmeye" diye niyet ederek namaza başlar. Cemaat da aynı şekilde niyet eder, ayrıca, "uydum imama" derler. Yalnızca "uydum imama" denilmesi de yeterlidir. Kur`an okumak (kıraet), rükû` ve secdeler yoktur. Namaz şu şekilde kılınır:
v       İftitah tekbiri alınarak eller bağlanır. Ve Sübhaneke okunur. Sübhaneke`de, "Ve teala ceddük" kelimesinden sonra, "Ve celle senaük" ilavesi yapılır.
v       Sonra eller kaldırılmaksızın, baş göz işareti yapılmaksızın, ikinci bir tekbir alınarak Allahümme salli ve barikler okunur.
v       Sonra üçüncü bir tekbir alınır ve hem ölü için, hem de bütün Müslümanlar için dua edilir. Burada muayyen bir dua yoktur. "Allahümme`ğfirli ve li`l-meyyiti ve li-sairi`l-mü`minine ve`l-mü`minat..." veya: "Rabbena atina fi`d-dünya haseneten ve fi`l-ahireti haseneten ve kına azabe`n-nar birahmetike ya erhame`r-rahimin" duaları yapılabilir. Yahut daha başka herhangi bir dua da olabilir. Bilmeyenler, dua niyetine Fatiha sûresini bile okuyabilirler.
v       Sonra dördüncü tekbir alınır ve sağa ve sola selam verilir. Dördüncü tekbirden sonra namaz tamamlandığından, eller salıverilir.
Tekbirden başka olan dualar gizli okunur. Cenaze namazında Kur`an okumak caiz değildir. Ancak dua niyetiyle bazı ayetler okunabilir. Başlangıç tekbirinde imama yetişemeyen kimse, sonraki tekbiri bekler ve onunla namaza girer. Cenaze musalladan kaldırılmadan da tekbiri dörde tamamlar. Cenaze namazında selam vermek vacibtir. Okunan dualar ise sünnettir. Cenaze namazı kılacakların üç saf olması menduptur. Cenaze üzerine bir defa namaz kılınır.

Cenazeyi taşımak:
        Cenazeyi mezara kadar taşımak (teşyi` etmek) de sünnettir. Hazırlanmış cenazeleri bir an evvel defnetmek gerekir. Hatta Cuma sabahı hazırlanan cenazenin, cemaat çok olsun diye Cuma namazı sonrasına tehiri bile mekruh görülmüştür. Cenazeleri omuzlar üzerine yüklenerek kabirlerine kadar taşımak, onların haklarında gösterilen en büyük hürmet ve tazim nişanesidir. Cenaze 4 kişi tarafından taşınmalıdır. Zaruret olmadıkça sadece iki kişinin taşıması mekruhtur. Sırtta da taşıması mekruhtur. Cenazeyi omuzda taşımak gerekir. Küçük çocukların cenazesini ise, iki kişi, kollar arasında taşır. Kabristan uzakta ise, cenazenin arabada taşınmasında sakınca yoktur.    Cenazeyi takip edenler, arkada yürürler. Cemaatın bir kısmının önde yürümesi caiz ise de, cemaatın bütününün birden önde gitmesi uygun olmaz. Cenazenin sağında solunda değil, arkasında yürüyüp onu kabre kadar götürmekte, büyük sevab ve fazilet vardır.
        Cenaze taşınırken veya henüz evde bulunurken feryad edip ağlamak, çırpınmak, dövünmek ve yaka paça yırtmak gibi aşırı hareketler mekruhtur. Sessizce ağlamakta ise, bir sakınca yoktur. Sabretmek, metin davranmak, sevaplı ve faziletlidir.

Cenazelerin kabre konması:
Cenazeyi gündüz gömmek müstehaptır. Cenaze kabrin yanına getirilip yere konmadan cemaatın oturması mekruhtur. Cenaze kabre konulacağı zaman, bir-iki kimse kabre inerek, kabrin kıble tarafından cenazeyi tabuttan olduğu gibi alırlar. Kıbleye doğru kabre indirip sağ tarafı üzerine yatırırlar. Bundan sonra kabir toprakla örtülmeye başlanır. Bu arada Kur`an`ı güzel okuyan birisi tarafından Yasin, Tebareke, İhlas, Muavvizeteyn ve Fatiha sûreleri okunup ölünün ruhuna hediye edilir. Cemaatın hemen dağılması uygun değildir. Cenazeyi kabre koyarken hazır bulunanların kabre üçer kürek toprak atmaları müstehabtır.

Cenazelerde yanlış uygulamalar:
1)   Cenaze yakınlarının bağırarak ağlaması uygun değildir. Sessiz ağlamakta mahzur yoktur.
2)   Definden sonra kabrin başında taziyede bulunmak yanlıştır, uygun olan dua etmektir.
3)   Cenazede lüzumsuz yere konuşmamalı, cenazede ,kabristanlıkta kesinlikle gülmemelidir.
4)   Kadınların, cenaze namazına ve defin işlerine katılmaları uygun görülmemiştir.
5)   Cenazeyi götürürken sesli olarak zikir yapmak, Kur'an-ı Kerim okumak, tekbir getirmek veya "Her canlı ölecektir” diye bağırmak yanlıştır, sessiz olarak Allahı anmak ise güzel bir davranıştır.
6)   Cenaze omuzlardan indirilmeden oturulmaz; omuzlardan indirildikten sonra da özürsüz ayakta durulmaz.
7)   Üç günden sonra mazeretsiz taziyede bulunmak uygun bir davranış değildir.
8)   Definden sonra cenaze evinde taziye dışında bir maksatla toplanmak uygun değildir. Taziye vesilesi ile gelinmiş ise Kur'an-ı Kerim okunması güzeldir.
9)   Cenaze evinde birinci, üçüncü, yedinci, kırkıncı ve elli ikinci gündür diye halka yemek vermek uygun görülmemiştir. Ancak sevabı ölünün ruhuna hediye niyetiyle herhangi bir zamanda fakirlere yemek vermek güzel olur. Kabrin başına toplanıp yemek yemek uygun değildir.
10)   Cenazeyi tabut ile defnetmek uygun görülmemiştir, ancak toprak çok yumuşak olup yıkılma korkusu olursa yapılabilir.
11)   Cenazeye iştirak edenlerin cenaze namazını kılmadan geri dönmeleri uygun değildir. Namazdan sonra cenaze sahibi izin verirse definden önce dönmekte sakınca yoktur.Diger Sayfalar

Granit Mezar Taşı Yapımı

Granit mezar taşı ve Granit mezar baş taşı imalatı yapan fir...

Mezar Yapım ve Onarımı

Mezar Bilgi Sistemi

Tüm yaptığımız ve yaptırdığınız mezarların yerini ve ha...

Konya'daki Mezarlıklar

Eski Mezar Yıkımı

Yerinde Baştaşı Yazılması

Mezar Taşı Yazıları

Mermer Beyazlatma

Cenaze Defin İşlemleri

Her türlü mezar yapımı ve mezar bakım hizmeti için uzman yardımızdan faydalanın. Tel: (541) 626 07 95

MİNİ ANKET

Sitemize Nasıl Ulaştınız ?
İnternet Arama motoru
Televizyon Programı
Gazete Reklamı
Kartvizit - Broşür

FACEBOOK'TA BİZİ BEĞENİN

 

İLETİŞİM

Nalçacı Caddesi Musalla Mezarlığı Karşısı Kale Sitesi Altı 1/B Selçuklu / Konya

Telefon: (541) 626 07 95

Faks: (541) 626 07 95

E-posta: iletisim@konyamezartasi.com